dịch vụ cưới

bảng giá

Bảng giá dịch vụ trọn gói : Chụp tại Studio Minh Thùy.

 

 TRỌN GÓI  01 : 9.600.000 Đ

ALBUM 20x30 hoặc 25x25 (30 trang)

 NGÀY CHỤP :   

 

 -  02 áo sorie  (01 trắng, 01 màu) + 02 bộ áo dài  + 02 bộ Veston

 -  Make up, tạo kiểu tóc theo trang phụ .

 -  Hoa cầm tay, hoa cài áo + phụ kiện.

 

 NGÀY CƯỚI  :  

 

 - 02 áo sorie  (01 trắng, 01 màu) tùy chọn.

 - 01 bộ Veston.

 - Make up 01 lần tại Studio.

 - 01 Hoa tươi cầm tay + hoa cài áo.

 - Hình tiệc 80 tấm.

 - Quay phim 01 ngày nội thành.

 

 

QUÀ TẶNG : Không có giá trị quy đổi thành tiền hay qua các quà tặng khác.

-         01 ảnh lớn ép gỗ kích thước 60x90.

-         File gốc + File Album.

-         01 Clip  trình chiếu nhà hàng.

-         01 bao da đựng Album.

 

v QUÝ KHÁCH  ĐẶT TIỆC TẠI  NHÀ  HÀNG TIỆC CƯỚI  MINH THÙY SẼ  ĐƯỢC  TẶNG  THÊM:

-         01 khung  gỗ kích thước 60x90.

-         01 Album Mini coppy từ Album lớn.

-         01 lần dặm phấn tại nhà hàng.

 

 

TRỌN GÓI  02 : 14.000.000 Đ

ALBUM 30x30 hoặc 25x35 (30 trang)

 NGÀY CHỤP :   

 

 -  03 áo sorie  (01 trắng, 02 màu) + 02 bộ áo dài  + 02 bộ Veston

 -  Make up, tạo kiểu tóc theo trang phụ .

 -  Hoa cầm tay, hoa cài áo + phụ kiện.

 

 NGÀY CƯỚI  :  

 

 - 02 áo sorie  (01 trắng, 01 màu) tùy chọn.

 - 02 bộ Veston.

 - Make up 01 lần tại Studio, + 2 người nhà dự tiệc.

 - 01 Hoa tươi cầm tay + hoa cài áo.

 - Hình tiệc 100 tấm.

 - Quay phim 01 ngày nội thành.

 

 

QUÀ TẶNG : Không có giá trị quy đổi thành tiền hay qua các quà tặng khác.

-         01 ảnh lớn ép gỗ kích thước 70x110.

-         File gốc + File Album.

-         01 Clip  trình chiếu nhà hàng.

-         01 bao da đựng Album.

 

v QUÝ KHÁCH  ĐẶT TIỆC TẠI  NHÀ  HÀNG TIỆC CƯỚI  MINH THÙY SẼ  ĐƯỢC  TẶNG  THÊM :

-         Cô dâu được mặc thêm 01 áo sorie màu tùy chọn hoặc 02 bộ áo dài.

-         01 Album Mini coppy từ Album lớn.

-         01 lần dặm phấn tại nhà hàng.

-         01 khung gỗ kích thước 70x110.

 

 

TRỌN GÓI  03 : 15.900.000 Đ

ALBUM 35x35 hoặc 30x45 (30 trang)

 NGÀY CHỤP :   

 

 -  03 áo sorie  (01 trắng, 02 màu) + 02 bộ áo dài  + 03 bộ Veston

 -  Make up, tạo kiểu tóc theo trang phụ .

 -  Hoa cầm tay, hoa cài áo + phụ kiện.

 

 NGÀY CƯỚI  :  

 

 - 03 áo sorie  (01 trắng, 01 màu) tùy chọn.

 - 03 bộ Veston.

 - Make up 01 lần tại Studio + 1 người nhà dự tiệc.

 - 01 Hoa tươi cầm tay + hoa cài áo.

 - Hình tiệc 150 tấm.

 - Quay phim 01 ngày nội thành.

 

 

QUÀ TẶNG : Không có giá trị quy đổi thành tiền hay qua các quà tặng khác.

-         02 ảnh lớn ép gỗ kích thước 60x90 70x110.

-         File gốc + File Album.

-         01 Clip trình chiếu nhà hàng.

-         01 bao da đựng Album.

 

v QUÝ KHÁCH  ĐẶT TIỆC TẠI  NHÀ  HÀNG TIỆC CƯỚI  MINH THÙY SẼ  ĐƯỢC  TẶNG  THÊM :

-         Cô dâu được mặc thêm 01 áo sorie màu tùy chọn và 02 bộ áo dài.

-         01 Album Mini coppy từ Album lớn.

-         01 lần dặm phấn tại nhà hàng.

-         02 khung gỗ kích thước 60x9070x110.

 

 

TRỌN GÓI  04 : 17.900.000 Đ

ALBUM 35x35 hoặc 30x45 (30 trang)

 NGÀY CHỤP :   

 

 -  04 áo sorie  (02 trắng, 02 màu) + 02 bộ áo dài  + 03 bộ Veston

 -  Make up, tạo kiểu tóc theo trang phụ .

 -  Hoa cầm tay, hoa cài áo + phụ kiện.

 

 NGÀY CƯỚI  :  

 

 - 03 áo sorie  tùy chọn.

 - 03 bộ Veston.

 - Make up 01 lần tại Studio.

 - 01 Hoa tươi cầm tay + hoa cài áo.

 - Hình tiệc 180 tấm.

 - Quay phim 01 ngày nội thành.

 

QUÀ TẶNG : Không có giá trị quy đổi thành tiền hay qua các quà tặng khác.

-         02 ảnh lớn ép gỗ kích thước 70x110.

-         File gốc + File Album.

-         01 Clip  trình chiếu nhà hàng.

-         01 bao da đựng Album.

 

v QUÝ KHÁCH  ĐẶT TIỆC TẠI  NHÀ  HÀNG TIỆC CƯỚI  MINH THÙY SẼ  ĐƯỢC  TẶNG  THÊM :

-         Cô dâu được mặc thêm 01 áo sorie màu tùy chọn và 02 bộ áo dài.

-         01 Album Mini coppy từ Album lớn.

-         01 lần dặm phấn tại nhà hàng.

-         Cho mượn 8 mâm bưng quả.

-         02 khung gỗ kích thước 70x110.

 

 Đặt Biệt : Giảm 20% tới 50% cho tất cả các trọn gói khi đã đặt tiệc tại Nhà Hàng Tiệc Cưới Minh Thùy.

 

Tư vấn trực tiếp SĐT: 0934100468.