dịch vụ cưới

bảng giá

Bảng giá dịch vụ lẻ

  

Quay Phim Kỹ Thuật Số      

                                     + 01 ngày trong thành phố :       

                                     + 01 ngày ngoài thành phố    

                                     + 01 ngày thêm trong thành phố :            

                             

 

  2.000.000 Đ

  3.500.000 Đ

  1.200.000 Đ

Hình Tiệc Trong Thành Phố ( 13 x 18) 

 10.000Đ/Tấm

 Hình Tiệc Tỉnh : ( 13 x 18)  

 12.000Đ/Tấm

 Hình Phóng Sự: ( 01 ngày trong TP + Nhà hàng)                                    

                          ( 150 -> 200 – CD File gốc ) 

 4.000.000 Đ

 Trang Điểm

                                    Tại Studio 

                                    Tại Nhà 

                                    Ngoài Thành Phố

                                    Dự Tiệc

 

 1.000.000 Đ

 1.500.000 Đ

 1.800.000 Đ

 400.000 Đ

 Hoa Tươi Cầm Tay  

                                 + Có Đuôi   

 350.000 Đ

 450.000 Đ

 Hình ÉP Gỗ 

                                  50 x 75

                                  60 x 90

                                 70 x 110 

                                 80 X 120 

 

 450.000 Đ

700.000 Đ

 900.000Đ

 1.000.000Đ

 Album Phát Sinh Thêm Trang

 300.000Đ/Trang đôi

 Album Thứ 2 Giảm 50%

 

 Album Mini   

                              10 x 15

                              13 x 18

                              15 x 21

 

  400.000 Đ

  500.000 Đ

  600.000 Đ